Pusang Naωαla Ng Tatlong Araw: Gumala Na, Nagkarσσn Pa Ng Utαng!

0
1184

𝙰𝚗𝚐 𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢𝚘𝚙 𝚊𝚢 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚗𝚊𝚋𝚊𝚗𝚝𝚊𝚢𝚊𝚗, 𝚗𝚐𝚞𝚗𝚒𝚝 𝚖𝚒𝚗𝚜𝚊𝚗 𝚊𝚢 𝚗𝚊𝚔𝚊𝚔𝚊𝚝𝚊𝚔𝚊𝚜 𝚜𝚒𝚕𝚊 𝚜𝚊 𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚝𝚊𝚑𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚊𝚝 𝚗𝚊𝚒𝚒𝚠𝚊𝚗 𝚝𝚊𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚐-𝚊𝚊𝚕𝚊𝚕𝚊 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚗𝚒𝚕𝚊. 𝙿𝚎𝚛𝚘 𝚍𝚊𝚑𝚒𝚕 𝚖𝚊𝚢𝚛𝚘𝚘𝚗 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚗𝚐 ‘𝚊𝚗𝚒𝚖𝚊𝚕 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚒𝚗𝚌𝚝𝚜’ 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚒𝚝𝚘 𝚊𝚢 𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚗𝚒𝚕𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚋𝚊𝚕𝚒𝚔𝚊𝚗.

𝙺𝚊𝚝𝚞𝚕𝚊𝚍 𝚗𝚊 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚞𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚘 𝚜𝚊 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚊 𝚑𝚊𝚕𝚘𝚜 𝚖𝚊𝚋𝚊𝚑𝚊𝚕𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚖𝚘 𝚍𝚊𝚑𝚒𝚕 𝚝𝚊𝚝𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚛𝚊𝚠 𝚜𝚒𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚠𝚊𝚠𝚊𝚕𝚊. 𝙰𝚝 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚗𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚋𝚊𝚋𝚊𝚕𝚒𝚔 𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚢 𝚍𝚊𝚕𝚊-𝚍𝚊𝚕𝚊 𝚙𝚊 𝚒𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚕𝚊𝚝 𝚗𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚗𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚖𝚘.

Labis na nag-alala ang amo ng pusa na si Chang Phuak nang malamang nawawala ang kanyang alagang pusa. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta o kung napano na ito.

Photo Credits: @changpuaksiam/ Facebook

 

Mahilig raw talagang lumabas ng bahay sa umaga ang kanyang alaga ngunit bumabalik naman ito sa gabi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umuwi ang kanyang pusa, sa pag-aakala niyang baka naligaw ito kung kaya’t hindi makauwi.

Nag-alala rin ang may-ari dahil baka dahil sa ilang araw na siyang hindi bumabalik ay tiyak na nagugutom na ito. Ngunit makalipas ng tatlong araw ay heto’t nagbabalik ang kanilang pusa na mukhang maayos naman at tila walang nangyari sa kanya.

Sa pag-aakala ng kanyang amo na baka nangayayat na ito dahil baka walang makain sa loob ng tatlong araw ay umuwi pa itong busog. Iyon pala ay nakahanap pa siya ng lugar na kung saan ay binibigyan siya ng pagkain.

Ngunit napansin nila na mayroong nakasabit na sulat sa leeg ng pusa. At ang napag-alaman nila na napadpad pala ito sa isang palengke na kung saan binibigyan siya ng isda bilang pagkain.

Photo Credits: @changpuaksiam/ Facebook


Photo Credits: @changpuaksiam/ Facebook

Saad sa sulat,

“Your cat kept looking at the mackerels at my store so I gave it 3- Aunty may at alley no.2”

Nakakatuwang pusa! Gumala na nga, nagkaroon pa ng utang! Mabuti na lamang at mayroong isang ale na nagmagandang loob para bigyan siya ng isda at hindi siya hinayaang magutom. Pero tiyak na sa susunod na gagala na naman itong pusa ay babalikan niya ang ale na nagbibigay sa kanya ng pagkain.

Kung kayo ang may-ari ng pusa, hahanapin niyo ba ang ale na nagpautang ng kanyang mga panindang isda na kinain ng inyong alaga?