Nanlumo nalamang ang magsasaka na ito matapos, makitang wala na ang kaniyang mga palay na malapit na sanang anihin sa susunod na buwan

Masayang ani sana ang darating sa kanila dahil sa masigla ang mga panananim at tiyak na malaking halaga rin ang kanilang makukuha

Ngunit dahil sa masamang bagyo na tumama sa kanilang lugar, ay hindi na nagawa pang anihin ito ng masmaaga kung kaya’t masakit isipin na sana’y masayang ani ang kanilang aanihin sa palay na kanilang itinanim ay kakaunti nalamang ang kanilang mapapakinabangan sa mga ito.

Hindi ito sasapat para sa kanilang mga ipinuhunan sa mga palay na kanilang itinanim, hindi rin ito sasapat para sa mga pamilyang labis na na apektuhan hindi rin sasapat ang kanilang kita sa pag-ani pa ng mga palay na labis na naapektuhan ng bagyo.

Labis rin ang pag-iisip ng mga magsasaka para sa kanilang pamilya na kumakalam ang tiyan, at papaano iisiping makakabangon muli