Walang sinoman ang makakapantay sa pagmamahal na mayroon ang isang magulang para sa kaniyang anak. Hindi nila iniinda ang hirap at sakripisyo na kanilang ginagawa makita lamang na masaya at mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak.

At ang makitang nahihirapan ang kanilang mga anak ay isa na siguro sa pinaka mas4kit na mararamdaman ng isang magulang. Mas lalo na kapag nalaman nila na ang kanilang anak ay mayroong s4kit.

Kapag may s4kit ang kanilang anak ay kinakailangan ng gamutan na may kaakibat na gastos na pasan pasan ng ating mga magulang. Gayunpaman, sa kabila nito ay gagawin pa din nila ang lahat makahanap lang ng paraan para sa ikaayos ng kondisyon ng kaniyang anak.

Karamihan sa atin ay naniniwala na sa tuwing mayroong problema na dumarating sa ating buhay ay isa lamang itong pagsubok na dapat nating malampasan.

Ngunit paano kung ang paroblema o sakit na dumating sa iyo ay wala na talagang solusyon? Ano kaya ang magagawa mo dito?

Umantig at dumur0g sa puso ng publiko ang kwento ng isang ama na nakipaglaro pa sa kaniyang anak na may sakit sa hukay na siya mismo ang gumawa para sa kaniyang anak.

Ito ang kwento ng isang ama na hinanda na ang libingan ng kaniyang dalawa at kalahating taon na anak na si Zhang Xin Lei na mayroong malubhang karamdaman sa dug0.

Ang s4kit ni Zhang Xin ay nagmula sa Thalassemia na naging dahilan ng pagiging abn0rmal ng hem0globin sa kaniyang katawan.

Kahit pa man mas4kit para sa kaniyang ama, hinukay pa din nito ang libingan ng kaniyang anak dahil anumang oras ay maaari ng kuhanin sa kanila ng Panginoon ang batan si Zhang Xin.

Kaya naman minabuti niya na maghukay na ng lupa para sa paglilib1ngan ng kaniyang anak.

Sa huling panahon na magkakasama ang mag-ama, nakipaglaro pa ang ama ni Zhang Xin sa kaniya sa hukay na ito mismo ang gumawa. Sila ay nahiga doon habang naglalaro na may kur0t sa puso ng kaniyang ama dahil anumang oras ay maaari ng mawala sa kaniya ang kaniyang anak.

Ang ganitong sitwasyon at pangyayari ay napakas4kit para sa ating mga magulang. Sana ay may milagro at mapabuti ang kalagayan ng batang si Zhang Xin Lei at sana rin ay mayroong mabubuting tao na tumulong sa kanila.