Lalaki Na Nagℓaℓakad Sa Dalampasigan, Swerteng Nakapuℓot Ng Suka Ng Baℓyena Na Nagkakahaℓaga Ng P25 Milyon

0
1204

𝙸𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕 𝚗𝚊 𝚋𝚊𝚛𝚒𝚜𝚝𝚊 𝚜𝚊 𝙺𝚘𝚑 𝚂𝚊𝚖𝚞𝚒, 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚊 𝚗𝚊𝚐𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚒 𝙱𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚜 𝚃𝚊𝚕𝚊-𝚄𝚙𝚊𝚛𝚊, 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝟺𝟺 𝚗𝚊 𝚝𝚊𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐. 𝙸𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚊𝚋𝚒 𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚗𝚢𝚘, 𝚖𝚊𝚢 𝚗𝚊𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚒𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚔𝚊𝚒𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖𝚙𝚊𝚜𝚒𝚐𝚊𝚗 𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖𝚙𝚊𝚜𝚒𝚐𝚊𝚗. 𝙽𝚊𝚙𝚊𝚐𝚍𝚎𝚜𝚒𝚜𝚢𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚗𝚒𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚒𝚞𝚠𝚒 𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚐𝚊𝚢. 𝙽𝚊𝚔𝚊𝚕𝚒𝚖𝚞𝚝𝚊𝚗 𝚗𝚒𝚢𝚊 𝚗𝚊 𝚒𝚝𝚘 𝚔𝚒𝚗𝚊𝚋𝚞𝚔𝚊𝚜𝚊𝚗. 𝙼𝚊𝚔𝚊𝚕𝚒𝚙𝚊𝚜 𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚋𝚞𝚠𝚊𝚗, 𝚋𝚞𝚖𝚒𝚜𝚒𝚝𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚒𝚋𝚒𝚐𝚊𝚗 𝚗𝚒 𝙱𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚜 𝚊𝚝 𝚍𝚘𝚘𝚗 𝚗𝚒𝚢𝚊 𝚗𝚊𝚊𝚕𝚊𝚕𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚔𝚊𝚒𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚐𝚊𝚢 𝚗𝚊 𝚗𝚊𝚙𝚞𝚕𝚘𝚝 𝚗𝚒𝚢𝚊.

𝙸𝚙𝚒𝚗𝚊𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚗𝚒𝚢𝚊 𝚒𝚝𝚘 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚗𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚒𝚋𝚒𝚐𝚊𝚗 𝚊𝚝 𝚕α𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚐𝚞𝚕α𝚝 𝚗𝚒𝚢𝚊 𝚗𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚋𝚒𝚑𝚒𝚗 𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚒𝚋𝚒𝚐𝚊𝚗 𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚊𝚛𝚒 𝚛𝚊𝚠 𝚒𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚐𝚒𝚗𝚐 𝙰𝚖𝚋𝚎𝚛𝚐𝚛𝚒𝚜, 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚝𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝚗𝚊 𝚙𝚒𝚗𝚊𝚐𝚔𝚊𝚔𝚊𝚐𝚞𝚕𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚐𝚞𝚖𝚊𝚐𝚊𝚠𝚊 𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚋𝚊𝚗𝚐𝚘. 𝙰𝚗𝚐 𝙰𝚖𝚋𝚎𝚐𝚛𝚒𝚜 𝚊𝚢 𝚐𝚒𝚗𝚊𝚐𝚊𝚖𝚒𝚝 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚖𝚊𝚙𝚊𝚗𝚊𝚝𝚒𝚕𝚒 𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚖𝚘𝚢 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚙𝚊𝚋𝚊𝚗𝚐𝚘 𝚖𝚞𝚕𝚊 𝚙𝚊 𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚊𝚞𝚗𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚗𝚊𝚑𝚘𝚗. 𝙸𝚝𝚘 𝚊𝚢 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚎𝚔𝚛𝚎𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚊 𝚗𝚊𝚐𝚖𝚞𝚖𝚞𝚕𝚊 𝚜𝚊 𝚖𝚊𝚕𝚒𝚒𝚝 𝚗𝚊 𝚋𝚒𝚝𝚞𝚔𝚊 𝚗𝚐 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚙𝚎𝚛𝚖 𝚆𝚑𝚊𝚕𝚎, 𝚒𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚞𝚛𝚒 𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢𝚘𝚙 𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚙𝚒𝚝 𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚞𝚋𝚘𝚜. 𝙸𝚝𝚘 𝚊𝚢 𝚒𝚗𝚒𝚕𝚊𝚕𝚊𝚋𝚊𝚜 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚂𝚙𝚎𝚛𝚖 𝚆𝚑𝚊𝚕𝚎 𝚞𝚙𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚔𝚜𝚢𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚗𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚛𝚒𝚕 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝚖𝚊𝚝𝚞𝚝𝚞𝚕𝚒𝚜 𝚊𝚝 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚝𝚞𝚗𝚊𝚠-𝚝𝚞𝚗𝚊𝚠 𝚗𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝚝𝚞𝚔𝚊 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚝 𝚂𝚚𝚞𝚒𝚍 𝚗𝚊 𝚜𝚒𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚒𝚗 𝚗𝚒𝚝𝚘.

 

Ang mga Ambergris ay may kulay-abo, itim, dilaw o kombinasyon ng mga kulay na ito. Nagpapalutang-lutang sa karagatan ang mga Ambergris hanggang ito ay makalapag sa lupa – mas matagal ang paglalakbay sa karagatan, mas maganda ang kalidad ng Ambergris. Madalas may mabango itong amoy kung matagal na itong lumabas mula sa tiyan ng Sperm Whale at nagpalangoy-langoy sa karagatan ngunit kasalungat naman ang amoy nito kapag kalalabas pa lamang. Ito ay nagkakahalaga ng isang milyon piso kada kilo.

Nang inspeksyunin ng magkaibigan ang bagay ay naobserbahan nilang madilaw ito at malambot. Kapag ito ay pinaiinitan ay nagiging langis ito at bumabalik sa dati kapag lumamig ulit. Ayon kay Assistant Professor Thon Thamrongnawasawat, Vice Chancellor ng Faculty of Fisheries sa Kasetsart University na may malaking posibilidad na Ambergris nga ang kanyang natagpuan.