Ito Ang Dahilan Kυng bαkit Dєlikadσ Pαgdαpσ ng Lαngaω sa Atιng Pαgkαin

0
545
𝙰𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚠 𝚊𝚢 𝚒𝚜𝚊 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝚒𝚗𝚜𝚎𝚔𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚗𝚒𝚠𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚖𝚘 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝚖𝚊𝚍𝚞𝚍𝚞𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚕𝚞𝚐𝚊𝚛, 𝚖𝚒𝚗𝚜𝚊𝚗 𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚍𝚒𝚗 𝚜𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚞𝚖𝚊𝚊𝚕𝚒𝚐𝚒𝚍 𝚜𝚊 𝚖𝚐𝚊 𝚋𝚊𝚐𝚊𝚢 𝚗𝚊 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚔𝚊𝚊𝚢𝚊-𝚊𝚢𝚊 𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚖𝚘𝚢. 𝙺𝚊𝚕𝚒𝚖𝚒𝚝𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚗 𝚜𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚕𝚜𝚊𝚍𝚊 𝚊𝚝 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚜𝚊𝚔ℓαρ 𝚙𝚊 𝚊𝚢 𝚍𝚞𝚖α𝚍α𝚙σ 𝚒𝚝σ 𝚜𝚊 𝚒𝚢σ𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚝𝚊ω𝚊𝚗 𝚗𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚘 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚖𝚊𝚕𝚊𝚢𝚊𝚗.
𝙰𝚕𝚊𝚖 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚊 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚔𝚊𝚊𝚢𝚊-𝚊𝚢𝚊 𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚢 𝚍𝚊𝚍𝚊𝚙𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚠 𝚜𝚊 𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚒𝚗. 𝙱𝚞𝚔𝚘𝚍 𝚜𝚊 𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚊 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚒𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚕𝚒𝚗𝚒𝚜 𝚊𝚢 𝚔𝚞𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚊𝚗-𝚜𝚊𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚗 𝚒𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐. 𝙼𝚊𝚊𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚘 𝚜𝚊 𝚍𝚞𝚖𝚒 𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢𝚘𝚙, 𝚜𝚊 𝚋𝚊𝚞𝚜𝚛𝚊𝚑𝚊𝚗, 𝚘 𝚍𝚒 𝚔𝚊𝚢𝚊 𝚊𝚢 𝚜𝚊 𝚒𝚋𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚞𝚐𝚊𝚛 𝚗𝚊 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚗𝚒𝚠𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚞𝚐𝚊𝚍 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚠. 𝙺𝚞𝚗𝚐 𝚐𝚊𝚊𝚗𝚘 𝚔𝚊𝚕𝚒𝚒𝚝 𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚒𝚗𝚜𝚎𝚔𝚝𝚘𝚗𝚐 𝚒𝚝𝚘 𝚊𝚢 𝚜𝚒𝚢𝚊 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚒𝚔𝚒𝚗𝚊ℓ𝚊𝚔𝚒 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚜α𝚔𝚒𝚝 𝚗𝚊 𝚖ααα𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚖α𝚗𝚐𝚐𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚊 𝚔α𝚗𝚒𝚕𝚊.
 
Narito ang limang dahilan kung bakit masama sa kalusugan ang langaw:
 
1. Nagdadala ng nakakam^tay na pathogens 
Nagdadala ang langaw ng nakamam^tay na pathogens na maaaring maisalin sa pagkain sa oras na dumapo dito. Ang mga pathogens na ito ay mαααring magdulσt ng mga maραnganib na parasitєs sa katawan at nagdadala din ito ng mga sαk!t gaya ng salmσnella, parasitє, virαl inf*ctiσn, at fungαl inf*ctiσn.
 
2. Maaaring magdala ito ng Feces o dumi ng mga hayop
Isa nga sa mga pugad ng mga langaw ay ang mga dumi ng hayop at kung minsan pa nga ay dumi ng tao. Kung dadapo ito sa iyong pagkain, malaki ang tyansa na madala din ang mga duming ito sa kakain mo. Isipin mo na lang kung gaano ito nakakadiri at kasama na din ang mga parasites na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan.
 
3. Nagdudulot ng pagkasira ng pagkain dahil sa amag
Kung minsan ay dumadapo din sila sa mga bagay na may amag, at kapag dumapo ito sa pagkain ay mas mapapabilis ang pagkasira nito dahil sa mga amag na nadala ng langaw. Imbis na humaba ang buhay ng pagkain ay mas naραραbilis ang ραgkasira nito dahil lamang sa maliit na insekto.
 
4. Maaaring magdulot ng live worms
Kung minsan ay nakakakita tayo ng mga maliliit na uod sa ating pagkain at ang langaw ang maaaring dahilan nito. Dahil nga galing na sa maduduming lugar at bagay ang mga insektong ito, maaaring nadala nila ang mga uod sa iyong pagkain. Kung hindi tayo maingat sa mga kinakain natin, lalo na kung nakabalandra ito sa kalsada, maaari mαsαmα ang kαhihinαtnαn ng ating kαlusugαn.
 
5.  Maaaring maiwan ang mga itlog ng langaw sa pagkain
Hindi natin laging nababantayan na dumadapo na ang mga langaw sa ating pagkain at sa oras na ito, maaaring may mga itlog na ng insekto sa pagkain. Ilang oras lamang ang kakailanganin upang mapisa ang mga itlog na ito. Hindi natin alam na ang mga pagkaing kakainin natin ay may itlog na ng langaw.
Maraming paraan upang maiwasan ang pagkalat ng langaw sa ating tahanan. Siguraduhin natin na laging malinis ang paligid at laging may takip ang mga pagkaing nakahin sa mesa, sa ganitong praan ay maiiwasan ang pagdapo ng mga insekto. Makakatulong din ang pag-spray ng insect!cides upang masiguro na hindi dadami at mamam^t^y ang mga insekto.
Ugaliin din ang pagtatapon ng basura upang hindi ito magsilbing pugad para sa mga langaw. Maging ang mga bulaklak o halaman na may mabangong amoy ay makakatulong sa paataboy ng mga insekto.
Health is Wealth, kaya naman huwag nating hayaan an gang maliit na insekto ang maging sanhi ng paghina ng ating kalusugan.