Anim Na Senyalєs Na Mαtaas Ang A¢id Sa Iyσng Katawan!

0
816
𝙰𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚔𝚊𝚛𝚘𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚊𝚌𝚒𝚍𝚒𝚌 𝚗𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗 𝚊𝚢 𝚑𝚒𝚗𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚐𝚊𝚗𝚍𝚊. 𝙺𝚊𝚢𝚊 𝚗𝚊𝚐𝚔𝚊𝚔𝚊𝚛𝚘𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚊𝚌𝚒𝚍𝚒𝚝𝚢 𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗 𝚊𝚢 𝚍𝚊𝚑𝚒𝚕 𝚜𝚊 𝚜𝚘𝚋𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚛𝚘𝚍𝚞𝚔𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚊𝚌𝚒𝚍 𝚗𝚐 𝚒𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚢𝚊𝚗. 𝙰𝚝 𝚒𝚝𝚘 𝚊𝚢 𝚗𝚊𝚐𝚍𝚞𝚍𝚞𝚕𝚘𝚝 𝚗𝚐 𝚒𝚋𝚊’𝚝 𝚒𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚛𝚊𝚖𝚍𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚐𝚊𝚢𝚊 𝚗𝚐 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝𝚋𝚞𝚛𝚗, 𝚍𝚢𝚜𝚙𝚎𝚙𝚜𝚒𝚊, 𝚒𝚖𝚙𝚕𝚊𝚖𝚊𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚊𝚝 𝚞𝚕𝚌𝚎𝚛 𝚜𝚊 𝚝𝚒𝚢𝚊𝚗.
𝚂𝚊 𝙿𝙷 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕 𝚗𝚐 𝚒𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚠𝚊𝚗 𝚗𝚊𝚜𝚞𝚜𝚞𝚔𝚊𝚝 𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚢𝚍𝚛𝚘𝚐𝚎𝚗 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚒𝚢𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚋𝚘𝚍𝚢 𝚏𝚕𝚞𝚒𝚍𝚜. 𝙰𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚐𝚔𝚊𝚔𝚊𝚛𝚘𝚘𝚗 𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚋𝚊𝚋𝚊𝚗𝚐 𝙿𝙷 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕 𝚜𝚊 𝚍𝚞𝚐𝚘 𝚊𝚢 𝚒𝚋𝚒𝚐 𝚜𝚊𝚋𝚒𝚑𝚒𝚗 𝚗𝚊 𝚒𝚔𝚊𝚠 𝚊𝚢 𝚊𝚌𝚒𝚍𝚒𝚌 𝚊𝚝 𝚖𝚊𝚜 𝚖𝚊𝚍𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚔𝚊𝚙𝚒𝚝𝚊𝚗 𝚗𝚐 𝚖𝚐𝚊 𝚒𝚖𝚙𝚎𝚔𝚜𝚢𝚘𝚗 𝚊𝚝 𝚜@𝚔!𝚝.
Narito ang mga senyales na ang iyong katawan ay acidic:
1. Mahina at marupok na buto
 
Ang pagkakaroon ng acidic na pangangatawan ay nagpapahina ng mga buto dahil hinihila nito ang mga mineral at calcium na kailangan upang maging matibay ang mga buto. Kung madali kang mapilayan o nakakaranas ng maagang sintomas ng osteoporosis, maaaring dahil ang katawan mo ay acidic.
2. Problema sa ngipin
 
Ang pagkakaroon ng mababang pH level ng katawan ay nagdudulot ng demineralization o ang pagkasira ng iyong ngipin. Ang acidic na pangangatawan ay nakakaapekto sa iyong ngipin, kaya nakakaranas ka ng pangingilo at pagkasira.
3. Madaling mapagod/ fatigue
 
Kung ang iyong katawan ay acidic, mas madali itong kapitan ng mga bakterya at virus dahil bumababa ang iyong resistensya. Kaya naman nag-ooverwork ang iyong katawan upang malabanan ang mga microoganism na ito na nagreresulta mababang enerhiya at madaling pagkapagod.
4. Isyu sa balat
Ang pagkakaroon ng problema sa balat ay dahil isa itong senyales na mababa ang iyong pH level. Ang ating balat ay isa sa mga organs ng katawan na kayang magdetoxify. Ngunit kung ang katawan mo ay acidic, nahihirapan itong labanan ang mga bakterya at tanggalin ang mga toxins. At kung hindi na kayang idetoxify nito ang katawan ay maglilitawan ang mga tigyawat, allergies, rashes, at pangangati.
5. Sobrang timbang
 
Kung ang normal pH level ng iyong katawan ay hindi ma-maintain, nagkakaroon ng excess waste sa katawan sa paraan ng acid. At ang acid na ito ay naitatago sa iyong mga fat cells kaya naman nahihirapan kang magbawas ng timbang.
6. Pananakit ng mga kasu-kasuan
 
Ang sobrang acid sa katawan ay nagdudulot ng pananakit ng mga mucles o kasu-kasuan dahil hindi nagkakaroon ng sapat na sirkulasyon ng oxygen ang iyong katawan at hinaharangan ang tamang absorpsyon ng mga bitamina at nutrisyon.

Paano maiiwasan ang acidity sa katawan?

  • Uminom ng sapat na tubig araw-araw (8-10 baso)
  • Kumain ng maraming gulay at prutas
  • Umiwas sa mga inumin gaya ng kape, softdrinks, at @lak
  • Bawasan ang pagkain ng mga processed meats at chitchirya
  • Kumain ng pakonti-konti at nguyaing mabuti ang pagkain